Czym zajmuje się ta nauka?  

Osoby, które są zainteresowaniem kształceniem się w kierunku inżynierii środowiska powinny przygotować się na techniczny charakter studiów. W zależności od wybranej specjalizacji mogą one również nabrać charaktery techniczno – przyrodniczego, zwłaszcza jeśli najbardziej zainteresuje nas ochrona środowiska naturalnego. Jak już wcześniej wspominaliśmy inżynieria środowiska to jedna z dyscyplin nauk technicznych. Jej zadaniem jest ukształtowanie zachowań oraz opracowanie czynników, które będą dążyły do zachowania środowiska przyrodniczego w stanie całkowitej równowagi. W myśl tej dziedziny jest również możliwość zachowania zdolności środowiska do samo regeneracji oraz samooczyszczania co również idzie w parze z jej równowagą. Podmiotem, który również zainteresuje specjalistów z tej dziedziny będą katastrofy ekologiczne bądź inaczej dewastacje środowiska. W takich wypadkach inżynieria środowiska staje za przywróceniem naturalnych mechanizmów środowiska dążących do wspomnianej już równowagi. Wróćmy jednak do wykształcenia, które gwarantuje nam wiedzę w tym kierunku. Absolwenci szkół, którzy zdecydowali się na podjęcie działalnie w tej dyscyplinie techniki mogą nabyć cenną wiedzę, która pozwoli im poznać podstawy nauk technicznych i technologicznych, dzięki czemu będą mogli podejmować głos w dyskusjach na temat rozwiązywania problemów powstających w ekosystemach i mniejszych jednostkach przyrodniczych. Wiedza ta będzie oscylowała w wiadomościach zwianych z ochroną, wykorzystaniem i przekształcaniem zasobów środowiskowych. Temat ten obejmuje zarówno mikroklimat jak i instalacje w budynkach mieszkalnych. Tak więc jak widać zakres ten jest bardzo szeroki. Nie obce będą również mu prace projektowe, wykonawcze, remontowe-budowlane, produkcyjno-handlowe oraz eksploatacyjne. Wszystkie będą obejmować różne dziedziny gospodarki i administracji. Tak, więc jak widać inżynieria środowiska to bardzo trudny do opanowania kierunek, a może raczej dziedzina wiedzy. Informacje, które są do opanowania, pochodzą z różnych źródeł i dziedzin, które nawet nie wydają się być pokrewne.